Şcoala Gimnazială Specială Transilvania  Str. Transilvaniei Nr.390, Baciu, Cluj

Proiectul Ora mea de muzică


Proiectul “Ora mea de muzică”

Proiectul “Ora mea de muzică” se desfăşoară în Şcoala Gimnazială Specială Transilvania, comuna Baciu începând cu luna martie 2013. Ideea acestui proiect are la bază perspectiva centrată pe persoană (Natalie Rogers, 2011), relaţia terapeutică şi coeziunea grupului având o importanţă majoră. Astfel, se diferenţiază de educaţia muzicală atât în ceea ce priveşte scopurile cât şi forma de organizare.

Şedinţele de meloterapie se desfăşoară o dată pe săptămână în grup, participând un număr de 20 de elevi cu dizabilităţi neuro-psiho-motorii. Activităţile au o structură combinată utilizându-se atât metode bazate pe audiţie muzicală cât şi tehnici de improvizaţie muzicală cu instrumente de percuţie.

Scopul proiectului constă în stimulare senzorio-motorie şi dezvoltare personală prin utilizarea metodelor non-verbale având o gamă largă de obiective:

• la nivel cognitiv – cunoaşterea principalelor categorii de instrumente muzicale, exersarea atenţiei

• la nivel psihomotric -  manipularea intrumentelor de percuţie, educarea ritmicităţii

• la nivel social – activităţile au fost realizate în grup mare (20 de elevi), coeziunea de grup

• dezvoltarea personală -  stimularea creativităţii, a spontaneităţii, încrederea în sine

• la nivel experienţial – trăiri afective pozitive


În fiecare şedinţă de meloterapie s-au realizat activităţi de audiţie muzicală live, improvizaţie muzicală cu instrumente de percuţie cât şi fredonarea unor cântece pentru copii.