Şcoala Gimnazială Specială Transilvania  Str. Transilvaniei Nr.390, Baciu, Cluj

Activități de preprofesionalizare

            În cadrul activităţilor de abilitare manuală, copiii îşi dezvoltă spiritul de observaţie şi învaţă să

reproducă ceea ce văd sau simt. Ei îşi dezvoltă o mai bună coordonare oculo-manuală şi îşi îmbunătăţesc

motricitatea fină prin rupere, mototolire, tăiere, îndoire, lipire, legare, înşiruire, modelaj etc. Prin manipularea materialelor folosite, ei îşi dezvoltă deprinderi specifice şi dobândesc o mai bună conştientizare a esteticului, îşi îmbunătăţesc imaginaţia şi îşi exersează memoria vizuală. Progresul are loc în etape.

Activităţile practice sunt pentru copilul cu dizabilităţi mijloace de exprimare tot atât de bogate ca şi

limbajul, permiţându-i să creeze, în realitate, ceea ce a văzut, trăit sau imaginat.

Mediul şi materialele implicate sunt elemente esenţiale care trezesc şi, în acelaşi timp, satisfac curiozitatea şi setea pentru activitate, cunoaştere şi exprimare. Satisfacerea nevoii copilului cu deficienţe severe, profunde şi asociate pentru activitate se materializează prin asigurarea unui mediu de activitate

stimulativ şi a unor materiale şi metode incitante de acţiune. Încercările de acest gen, derulate într-un mediu de experimentare, solicită din partea cadrelor didactice răbdare şi perseverenţă, care se materializează în valorizarea acţiunii copilului cu deficienţe severe, profunde şi/ sau asociate cu obiectele şi materialele. Ele dezvoltă capacitatea acestuia de a conştientiza, într-o fază superioară a activităţii, valoarea utilă a obiectelor şi materialelor cu care a acţionat. Aceasta îi dă un sentiment stimulator, revigorant, care îi conferă un simţ al realizării şi încrederii în sine.

Activităţile simple cu materiale gen - hârtie, lipici, creioane, seminţe etc. vor fi urmate de activităţi

cu un grad ridicat de complexitate - activităţi de profesionalizare.

Rolul activităţilor de pre-profesionalizare şi profesionalizare este tocmai acela de a-l pregăti pe copil

pentru situaţii de viaţă, de a-i dezvolta abilităţi menite să-i asigure o cât mai bună integrare socioprofesională.

Cele două programe corespunzătoare disciplinelor din aria curriculară „Tehnologii” sunt concepute

într-o viziune unitară şi într-o manieră interdisciplinară. Multe dintre obiectivele de referinţă şi activităţile de învăţare se regăsesc în mai multe discipline, dar se păstrează elementele de specificitate şi structura lor fundamentală, în funcţie de aria curriculară şi ciclul de dezvoltare.