Şcoala Gimnazială Specială Transilvania  Str. Transilvaniei Nr.390, Baciu, Cluj

Educație fizică și jocuri adaptate

Disciplina educaţia fizică are ca scop întărirea organismului şi duce la o pregatire fizică bună, aducând posibilităţi pentru o dezvoltare fizică precoce, orientare spaţială optimizată şi siguranţă în mişcare.

Activităţile cuprinse în educaţia fizică duc la creşterea coordonării motorii fine şi grosiere, la îmbunătăţirea concentrării, a aptitudinii de ascultare, a stimei de sine şi a încrederii, a capacităţii de a se juca, a creativităţii şi a abilităţilor de cooperare şi de comunicare cu ceilalţi.

Unii elevi cu dificultăţi severe de învăţare au abilităţi motrice bune, aceştia pot lucra independent. Alţi elevi pot avea nevoie de asistenţă specială în timpul orelor de educaţie fizică. De aceea, în şcoala noastră profesorii de educaţie fizică sunt kinetoterapeuţi.

Drept urmare, limbajul şi activităţile trebuie să fie diferite faţă de cele impuse elevilor din şcolile de masă, pentru ca elevul cu deficienţe multiple să fie capabil să execute mişcările cerute în timpul orelor de educaţie fizică.

Astfel fiecare elev trebuie stimulat să participe la maxima lui capacitate la orele de educaţie fizică şi să desfăşoare activităţi cât mai diversificate, ca de exemplu: jocuri, gimnastică, dans şi înot.

Jocurile sunt adaptate pentru grupuri de copii care au aceleaşi tip de deficienţe. Regulile jocurilor sunt şi ele modificate, iar modul de desfăşurare este simplificat. Pentru ca orele de sport şi jocurile sportive să fie cât mai "atrăgătoare" pentru aceşti elevi cu nevoi speciale, este necesar să se ţină cont de preferinţele fiecăruia. Astfel, planificările orelor de educaţie fizică trebuie să includă jocuri preferate de fiecare copil în parte.