Şcoala Gimnazială Specială Transilvania  Str. Transilvaniei Nr.390, Baciu, Cluj

Școli pentru un viitor verde

Proiectul Școli pentru un viitor verde este un  program educaţional naţional ce vizează educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului.

Acest proiect s-a desfășurat în școală pe parcursul anului școlar 2010-2011 și a avut ca scop conştientizarea de către elevi a problemelor de mediu generate de activităţile antropice în ariile naturale protejate şi educarea copiilor în spiritul unui comportament prietenos faţă de mediu.

În cadrul proiectului au avut loc mai multe tipuri de activităţi: de voluntariat/ informare/ conştientizare, având ca punct de interes rezervaţiile naturale de pe teritoriul ţării noastre. Activităţile au ca scop ocrotirea patrimoniului natural, a speciilor floristice şi faunistice rare, precum şi păstrarea peisajului unic, protejat în cadrul rezervaţiilor naturale, în special, şi din cadrul ariilor naturale protejate, în general.