Şcoala Gimnazială Specială Transilvania  Str. Transilvaniei Nr.390, Baciu, Cluj

Curriculum național deficiențe grave, severe, profunde sau asociate

Curriculum cuprinde ansamblul documentelor şcolare format din Planul – cadru pentru învăţământul special, programe şcolare adaptate învăţământului special, manuale, auxiliare curriculare (ghiduri, suporturi  educaţionale)


Ciclurile curriculare

Clasa pregătitoare

Clasele I-IV,  învăţământ primar

Clasele V-X, învăţământ  gimnazial


OMEC nr. 4928/08.09.2005 privind aprobarea Planului-cadru de învățământ pentru clasele/grupele/unitatile de învățământ special care scolarizează copii/elevi/tineri cu deficiențe grave, severe, profunde sau asociate:


a) curriculum nucleu care conţine 7 arii curriculare obligatorii:

- limbă şi comunicare

- matematică şi ştiinţe ale naturii

- om şi societate

- arte

- educaţie fizică şi sport

- tehnologii şi activităţi practice

- consiliere şi orientare


În afara acestora curriculumul mai cuprinde, pentru scolile speciale, inca alte 3 arii curriculare specifice:


- terapii specifice de compensare

- psihodiagnoză, consiliere, orientare şcolară şi terapie pentru diagnostice severe

- terapie educaţională complexă şi integrată


b) curriculum la decizia şcolii  care cuprinde discipline opţionale şi este elaborat de  şcoală în funcţie de resursele umane şi materiale ale unităţii, interesele elevilor, situaţiile specifice şcolii şi necesităţile comunităţii locale.


Cei mai mulţi dintre copii beneficiază de programe de intervenţie personalizată elaborate de echipa de specialişti formată din profesor psihopedagog, profesor educator, profesor logoped, psiholog, kinetoterapeut.