Şcoala Gimnazială Specială Transilvania  Str. Transilvaniei Nr.390, Baciu, Cluj

SNAC

Acţiunea Comunitară reprezintă o importantă activitate voluntară, care îşi va face loc în curriculumul şcolilor. Se va adresa elevilor de liceu, beneficiarii fiind elevii şcolilor speciale şi a centrelor de plasament.

Aceste acţiuni au fost iniţiate de Guvernul României şi prezentate sub forma unei Strategii Naţionale de Acţiune Comunitară. (S.N.A.C.)


Obiectivele Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară sunt următoarele:

- Includerea copiilor cu nevoi educative speciale din şcolile speciale în comunităţile locale.

- Implicarea copiilor cu nevoi educative speciale, a profesorilor, a elevilor şi a altor voluntari în cadrul unor proiecte care vor fi realizate împreună.

- Încurajarea elevilor de a se dedica activităţilor desfăşurate cu copiii cu nevoi educative speciale, nu doar în cadrul proiectelor, dar şi după terminarea acestora, în scopul susţinerii procesului de integrare socială şi dezvoltare educaţională.

Şcoala noastră are ca partener un grup de voluntari de la Colegiul Pedagogic "Gheorghe Lazăr".

Proiecte

Dezvoltare institutionala prin proiecte comunitare

În anul 2007, şcoala noastră a beneficiat de un proiect de granturi PRIETENI PRIN NATURĂ.


Tematica proiectului a fost una ecologică şi de protecţia mediului.

Prin proiect s-a urmărit ca obiectiv generalrelaţionarea cu cei din jur şi integrarea în mediul înconjurător cu ajutorul activităţilor ecologice. S-a dorit dezvoltarea la elevi a abilităţilor de muncă în echipă prin desfăşurarea unor activităţi ecologice şi elaborarea unor materiale informative pentru sensibilizarea comunităţii cu privire la problemele de mediu

Proiecte europene (Comenius, Socrates, Grundtvig, Regio)

S.E.N.S.E.S. – Proiect multilateral 2007-2009

Parteneri: Olanda, România, Anglia - www.specialneeds.hum.ro


R.E.C.S.P.E.N. II - Proiect de Dezvoltare şcolară 2004 – 2007

Parteneri: Olanda, România, Anglia - www.special-education.hum.ro


R.E.C.S.P.E.N. - Proiect şcolar Comenius 2002 – 2004

Parteneri: Olanda - iniţiatori şi coordonatori, Germania, Belgia, Finlanda, România, Estonia


Obiectivele Proiectelor noastre europene:

- dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi noi la nivel de management, curriculum, metodologie şi planificare didactică, respectiv terapeutică specifică

- familiarizarea cu noi terapii specifice, cu sistemele educaţionale şi de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi multiple specifice, fiecărei ţări

- dezvoltarea unor miniproiecte la nivel de elevi

- lărgirea perspectivelor despre habitatul adaptat pentru persoanele cu deficienţe multiple, severe, asociate, predominant neuro-motorii

- promovarea cooperării între şcoli europene, schimb de profesori şi elevi

- cunoaşterea specificului naţional al fiecărei ţări

- utilizarea limbii engleze, a computerului şi a internetului

- aprofundarea sistemelor alternative de comunicare

- însuşirea unor metode şi tehnici noi în domeniul ergoterapiei, hidroterapiei, meloterapiei, a terapiei prin dramă

- lărgirea posibilităţilor de implementare a unor metode noi de activităţi de profesionalizare


Cele mai importante achiziţii se încadrează la nivelul resurselor umane: am stabilit şi dezvoltat importante relaţii profesionale şi extraprofesionale, care adesea reprezină sprijin în activităţile zilnice. Achiziţiile instrumentale sunt şi au fost, de asemenea, de un real folos: am obţinut dotare cu calculatoare, cu materiale şi tehnici fizioterapeutice adaptate copiilor cu defienţe motorii. Mai amintim achiziţiile de la nivel teoretic care se reflectă în multitudinea materialelor de ordin metodologic realizate în urma finalizării diferitelor etape ale proiectului: pliante, prezentări, cursuri, cărţi traduse etc. La urmă, dar nu în ultimul rând, amintim şi achiziţiile practice care au fost aplicate în curriculum: drama, înotul, ergoterapia şi training-ul socio-emoţional.

Tineret in Actiune