Şcoala Gimnazială Specială Transilvania  Str. Transilvaniei Nr.390, Baciu, Cluj

Proiectul Școala fără violență

Şcoala fără violenţă este un program de activităţi şcolare şi extraşcolare, la care au participat toţi elevii şcolii, pe parcursul întregului an şcolar 2013-2014.

În cadrul acestui proiect s-au realizat activităţi care au presupus implicarea directă a elevilor, la ora de dirigenţie, activităţi de scurtă durată în care elevii au dezbătut anumite situaţii de violenţă şi au găsit rezolvare la anumite probleme.

Prin acest proiect, ne-am dorit ca elevii să devină mai deschişi, mai dispuşi la comunicarea cu colegii, profesorii, părinţii lor, elevii să se implice mai mult, să colaboreze în rezolvarea unor incidente în care sunt implicaţi ei sau colegii lor, iar în situaţiile în care sunt pe cale a deveni victime sau agresori, să folosească regulile învăţate pentru a-şi controla emoţiile şi a depăşi „un moment violent”.

Fiecare activitate din cadrul proiectului a urmărit un obiectiv care a contribuit la obţinerea rezultatului final: elevi cu încredere sporită în sine, cu abilităţi de comunicare şi relaţie sporite, capabili să controleze şi să depășească situaţii generatoare de violenţă.

Scopul proiectului este dezvoltarea la elevi a unui comportament responsabil care să demonstreze că apreciază pacea şi securitatea personală şi pe a celorlalţi ca pe valori umane esenţiale. conştientizarea elevilor privind respectarea drepturilor omului, a prevenirii conflictelor, a convieţuirii într–un mediu natural, economic, social şi cultural divers, capabil să acorde şanse egale de împlinire tuturor.