Şcoala Gimnazială Specială Transilvania  Str. Transilvaniei Nr.390, Baciu, Cluj

Proiectul Școala părinților

Prin proiectul “Școala părinților” am dorit să realizăm activităţi de sprijin socio-educativ în vederea îmbunătăţirii relaţiei părinte-copil şi a celei şcoală-familie, precum şi în vederea prevenirii situaţiilor de criză educaţională.

Proiectul este centrat pe activităţi de consiliere parentală şi pe lectorate cu părinţii.

În acest scop am creat un mediu propice motivării interesului părinţilor pentru acţiunile din acest proiect, prin lectorate, mese rotunde, dezbateri, activităţi extraşcolare.

Câteva dintre obiectivele noastre sunt:


REZULTATELE SCONTATE

Creşterea capacităţii cadrelor didactice de a construi un mediu educaţional care să motiveze părinţii şi copiii, prin însuşirea unor metode noi de stimulare şi dezvoltare a potenţialului creativ al copiilor

Îmbunătăţirea mediului familial prin consiliere în vederea conştientizării părinţilor cu privire la importanţa rolului lor în educarea propriilor copii

Oferirea unui suport/sprijin părinţilor în creşterea şi educarea copiilor lor