Şcoala Gimnazială Specială Transilvania  Str. Transilvaniei Nr.390, Baciu, Cluj

Terapia tulburărilor de limbaj

Terapia tulburărilor de limbaj se alătură şi totodată completează seria terapiilor de care beneficiază elevii şcolii noastre.

Având în vedere specificul deficienţelor copiilor, datorate în mare parte etiologiei sau a unui diagnostic medical complex, demersul terapeutic este puţin diferit, în sensul că se acordă o mai mare importanţă şi ca întindere în timp, exerciţiilor pentru mobilitatea aparatului fono-articulator, respectiv musculaturii faciale, labiale si linguale.

Pe lângă metodele şi tehnicile terapeutce clasice, cunoscute, aplicate pentru corectarea unor sunete pronunţate distorsionat sau emiterea altora noi, o pondere importantă o au exerciţiile de stimulare şi îmbogăţire a vocabularului activ, dat fiind faptul că o bună parte a elevilor cuprinşi în terapie prezintă sindrom de nedezvoltare a limbajului datorat, fie lipsei de stimulare, mai ales în cazul copiilor instituţionalizaţi, fie altor deficienţe asociate.

Dorim să precizăm că activitatea desfăşurată în cadrul cabinetului logopedic contribuie, atât la obţinerea unei pronunţii corecte şi a expresivitaţii vorbirii, cât şi la îmbunătăţirea relaţionării acestor copii cu mediul înconjurător.

Cabinetul logopedic este dotat la standarde europene, beneficiind atât de materiale specifice metodelor tradiţionale (planşe, cartonaşe cu imagini, cărţi, jucării), cât şi de cele specifice metodelor moderne (mape cu pictograme, dispozitive tehnice adaptate susţinute de tehnologii: computer cu softuri educaţionale, mouse adaptat, switcher-ul "Big Mac").

Diagnosticul logopedic al copilului, sub aspectul complexităţii sale, constituie criteriul principal în elaborarea programului de intervenţie individualizat, precum şi în stabilirea frecvenţei şedinţelor la cabinet.

Activităţile de parteneriate şcolare - desfăşurate în cadrul Proiectului de Dezvoltare Scolară, Comenius 1, impun un proces continuu de îmbunatăţire şi modernizare a metodelor/abordărilor terapeutice, copilul fiind principalul beneficiar al acestor succese.