Şcoala Gimnazială Specială Transilvania  Str. Transilvaniei Nr.390, Baciu, Cluj

Activități didactice


În cadrul acestor activităţi, obiectivele propuse urmăresc însuşirea de către copii a unor abilităţi cognitive. Se vizează obţinerea unor tehnici de învăţare, a unor deprinderi de muncă individuală şi în grup.

Pentru fiecare elev se realizează un program de intervenţie personalizat care cuprinde ariile curriculare specifice clasei în care este încadrat elevul, obiectivele fiind adaptate posibilităţilor de achiziţie şi muncă ale elevului. Metodele, strategiile şi materialele didactice sunt alese astfel încât să optimizeze procesul educativ.

Periodic se face evaluarea rezultatelor muncii instructiv-educative, iar în funcţie de aceasta, echipa multidisciplinară stabileşte care va fi următorul parcurs educativ: se poate renunţa la unele obiective dacă se consideră că nu pot fi atinse, se pot simplifica unele obiective sau se decide insistarea pe cele propuse iniţial; de asemenea, pot fi schimbate strategiile, metodele sau materiale didactice pentru a uşura munca educativă şi realizarea obiectivelor propuse.